Αίθουσα Πολυαισθητηριακής Ολοκλήρωσης S.I.

Η διαδικασία με την οποία ο εγκέφαλος οργανώνει και ερμηνεύει τις διάφορες πληροφορίες/ερεθίσματα λέγεται Πολυαισθητηριακή Ολοκλήρωση και αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των λειτουργιών της μάθησης και της φυσιολογικής συμπεριφοράς. Όταν η διαδικασία αυτή διαταράσσεται, τότε μπορεί να εμφανιστούν ποικίλες μαθησιακές και κινητικές δυσκολίες.

Το κέντρο μας διαθέτει μια άνετη και άρτια εξοπλισμένη αίθουσα S.I. όπου έμπειροι και καταρτισμένοι εργοθεραπευτές οργανώνουν σύγχρονα θεραπευτικά προγράμματα βασισμένα στις ανάγκες και στις ικανότητες του κάθε παιδιού
.