Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας Α'ΤΕΣΤ

Το Α' ΤΕΣΤ είναι ένα απλό, σύντομο και ευχάριστο Τεστ Σχολικής Ετοιμότητας που χορηγείται στο κέντρο μας από πιστοποιημένους και έμπειρους παιδαγωγούς. Προτείνεται από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να χορηγείται προληπτικά σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5-6 ετών -πριν την έναρξη της Α' δημοτικού- με σκοπό να διεγνωσθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν αναπτυξιακές δυσκολίες και να εξασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
Comments