Επιμόρφωση /Συμβουλευτική γονέων

Είμαστε δίπλα σας για να σας καθοδηγήσουμε στο δύσκολο έργο σας πως να οριοθετήσετε και να βοηθήσετε τα παιδιά σας να οργανώσουν και να εφαρμόσουν με επιτυχία ένα πρόγραμμα μελέτης. Επίσης, στις ομάδες γονέων σας κατευθύνουμε με απλούς τρόπους στο πως να εκπαιδεύετε τα παιδιά σας να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες σύμφωνα με το ηλικιακό τους στάδιο, μέσω του δημιουργικού παιχνιδιού.