Ομαδική / Ατομική Δραματοθεραπεία

Το ψυχόδραμα, είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία βασίζεται στην έννοια της "ανάληψης του ρόλου" και της "εκπαίδευσης στο ρόλο" και απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους. Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις εμπιστοσύνης, φαντασίας, έκφρασης, χαλάρωσης, αυτοσχεδιασμού και θάρρους.Βασικοί στόχοι της ομάδας είναι η δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μελών της, η εκφόρτιση συναισθημάτων, η έκφραση φόβων και δυσκολιών που δύσκολα προκύπτουν μέσα από τη συζήτηση ή το παιχνίδι στα παιδιά, αλλά και η δυνατότητα να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν τα μέλη σε διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που συνήθως, στην καθημερινή τους ζωή, υιοθετούν.